Περιήγηση στο εργοστάσιο

Factory building

Κτίριο εργοστασίων

injection-molding workshop 02

εργαστήριο χύτευσης με έγχυση

mold fitting and  assembly01

τοποθέτηση και συναρμολόγηση καλουπιού

mold workshop01

εργαστήριο φορμών

mold-EDM-machining

κατεργασία καλούπι-EDM

R&D house

Σπίτι Ε & Α